Funkce

Spojovací technika a geometrická přesnost všech výrobků Almeva® odpovídá té nejvyšší kvalitě. Výrobky Almeva® učené ke spojování jsou založeny na samostředícím šroubovém spojení. Dvoudílné převlečné matice, závitové hrdla a další tvarovky (revizní víčko, díl odvodu kondenzátu nebo šroubové spojení trubek) nejsou navzájem pevně spojeny. Převlečená matice se volně pohybuje po závitovém hrdle, čím se vyvarujeme zbytečnému zvýšení tření a nadměrného tlaku ve spoji.

Šroubovací spoj

Šroubovaví spoj

Šroubovací spoj umožňuje rozebíratelně spojit zařízení nacházející se ve spalinové cestě (např. tlumič hluku), ale i samotnou spalinovou cestu. Tímto je umožněna bezproblémová provozní údržba a kontrola. Šroubovací spoje se používají např. v místě přechodu kouřovodu do svislé části komína, při spojování flexibilních hadic, u dočasně instalovaných spalinových cest atd.

Odvod kondenzátu

Odvod kondenzantu

Konstrukční řešení tohoto dílu zajišťuje bezproblémový odvod kondenzátu do kanalizace. Zvýšená odtoková hrana plní funkci lapače nečistot, čímž je zamezeno zanášení sifonu, který plní funkci tlakové uzávěry. Šroubovací víčko a celková rozebíratelnost dílu umožňuje současně kontrolu spalinové cesty.

Revizní víčko

Víčko

Revizní víčko plní kontrolní i měřící funkci. Je tlakově těsné a odolné proti úniku kondenzátu. Součástí víčka může být i nátrubek pro měření spalin, který je z výroby zaslepen. Pokud je požadováno měření spalin, víčko se jednoduše provrtá a po provedeném měření se následně zaslepí k tomu určenou měřící zátkou.