Kaskádový systém Almeva se zpětnými klapkami pro kondenzační spotřebiče

S rozmachem kondenzační techniky doplňuje Almeva stále více nových a nových komponentů do svých jednotlivých systémů, inovuje tak svůj sortiment a nabízí výrobcům spotřebičů neustále lepší technická řešení, která pak i montážním organizacím usnadňují a zrychlují samotnou realizaci spalinové cesty. Mezi tyto komponenty patří i trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou. Tento díl je jeden z cca. 200 prvků moderního uceleného spalinového systému Almeva a byl vyvinut speciálně pro systémy odvodu spalin od spotřebičů zapojených do kaskády a pro spotřebiče v bytových domech napojené do společných komínů. Předpokladem aplikace zpětné klapky bylo dosažení dvou základních požadavků:

  • zamezit zpětnému proudění spalin do kotlů které jsou mimo provoz či v poruše a tím zabránit poškozování těchto zařízení (zejména citlivé elektroniky) vlhkými spalinami
  • zabránit možnému úniku spalin do obytných prostor přes kotel a chránit tak zdraví a životy osob

Problematika zpětných klapek je však všeobecně známá, a proto bych vyzdvihnul zejména rozmanitost aplikace a vynikající technické parametry, které dělají zpětnou klapku Almeva tak jedinečnou a nenahraditelnou.

Konstrukce klapky Almeva:
- těleso klapky (bíle)
- křidélka (žlutě)
- fixační spona křidélek (zeleně)
- sifon nebo zátka (modře)
Unikátní konstrukční řešení zpětné klapky Almeva je chráněno patentem!

 

 

 

 

Umístění klapky v praxi:

Oproti většině konkurenčních klapek nabízí zpětná klapka Almeva dvě instalační polohy, ve kterých je zajištěna 100% funkčnost:

  • ve vertikální poloze se klapky umísťují zejména v kaskádovém zapojení kotlů typu AXIAL. Zde je nutno použít sifon, přes který v běžném provozu protéká kondenzát přímo do kotle. Pokud je kotel mimo provoz, klapka je automaticky uzavřena a výška vodního sloupce v sifonu nám zajišťuje tlakovou uzávěru. Tím je spotřebič chráněn proti zpětnému toku spalin.

 

  • v horizontální poloze se klapky umísťují převážně do odboček sopouchů u společných komínů např. v bytových domech, nebo v kaskádovém zapojení kotlů typu OFFSET. V tomto případě je nutno místo sifonu použít zátku, která zajišťuje tlakovou uzávěru, když je klapka uzavřena.

 

 

  • skutečným unikátem je možnost umísťovat zpětnou klapku Almeva do hrdla všech prvků systému STARR o DN80. Tímto se nabízí montážníkům velká škála možných aplikací klapky téměř na libovolném místě spalinové cesty Almeva.

Technické parametry:
(resp. některé z výhod oproti běžným zpětným klapkám)

  Jednotky Běžná zpětná klapka Zpětná klapka Almeva
Otevírací tlak Pa 25 7
Tlaková ztráta při 50kW Pa 70 15
Instalační výška mm 200 do hrdla
Řešení odtoku kondenzát --- venkovní sifon integrovaný sifon
Provozní teplota °C 120 PVDF 160
Zavírací čas sec 15 1
Instalační poloha --- svisle vodorovně i svisle

Zpětná klapka byla vložena do typizovaného metrového trubkového dílu kaskády a vznikl tak jedinečný trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou , který šetří místo, dobu montáže ale i investiční náklady celého zařízení odvodu spalin.