Krbová kamna Hearth

Krbová kamna ALMEVA Hearth vám nabízí unikátní řešení ve spojení se spalinovým systémem ALMEVA Quadra TW25. Kamna jsou z výroby připravena na koncentrické připojení vzduchospalinové cesty. Toto připojení nám umožňuje přivádět spalovací vzduch komínovým tělesem přímo do topeniště kamen. Kamna jsou díky tomuto jedinečnému systému vhodná pro pasivní a nízkoenergetické domy s instalovanou rekuperací, anebo pro rekonstrukce, kdy není nutné zasahovat do konstrukce objektu a složitě vybudovávat potrubí pro přísun spalovacího vzduchu. Všechny typy kamen Scintilla glass, Scintilla steel a Focco jsou z výroby připravena pro koncentrické připojení.
 

Výhody systému:

  • Nezávislý přívod vzduchu komínem ke kamnům ALMEVA Hearth
  • Vhodné řešení u rekonstrukcí, nízkoenergetických a pasivních staveb
  • Instalace bez výrazných zásahů do konstrukce
  • Kamna jsou z výroby připravena na koncentrické připojení – řešení Plug and Play
  • Kompletní řešení ALMEVA – spotřebič, komín i instalace s garancí ceny 
     

Kamna jsou vybavena celou řadou praktických a designových prvků, kde za povšimnutí stojí například:

Airbox byl vyvinut tak aby pomocí jediné páčky bylo možné ovládat primární a sekundární vzduch určený pro spalování. sekundární vzduch. Celý systém byl navrhnut a dlouhodobě testován tak, aby vyhověl všem provozním podmínkám.

Automatické zavírání dveří. I když zapomenete zavřít dvířka kamen, automaticky se uzavírají a zamezují tak vzniku možnému požáru od vylétajících jisker.

Model Scintilla GLASS je vybaven praktickým vysouvacím šuplíkem pro uložení příslušenství ke kamnům. U zbylých modelů je v dolní části kamen praktický prostor nezávisle otvíratelný.

Pokud se rozhodnete pro jiný typ připojení, jsou kamna z výroby připravena na horní anebo zadní připojení komínu.

Tři možnosti připojení nezávislého přívodu vzduchu – koncentrické, spodní i zadní připojení. 

 

Více informací o produktech v našem ceníku HEARTH ke stažení.

 

Scintilla glass

Scintilla steel

 

Focco

 

Cubus

                                                                           (CUBUS - info a produkt připravujeme)